De klassieke Chinese meridianen die over het gehele lichaam en ledematen lopen vindt je als projectie ook terug op de hand. De behandeling via deze meridianen kan op dezelfde manier gebeuren als in de klasieke acupunctuur. De werking van de overeenkomstige handpunten is gelijk is aan die van de klassieke acupunctuur (wijst mijn vele jaren ervaring uit) en werkt net zo goed. Gemakkelijk voor zelfbehandeling want je kunt op je hand overal zelf bij. Omdat ik vanuit mijn natuurlijke aanleg in de praktijk de energieaura met de meridiaanpunten op het lichaam voel kan ik direkt zien of de projectie op de hand klopt. Ik ben daaruit tot de slotsom gekomen dat de projektie op de hand volgens deze kaarten helemaal juist is.

De behandeling volgens de meridianen valt buiten het bestek van deze cursus. Diegenen die vertrouwd zijn met het verloop van de klassieke meridianen op het lichaam kunnen deze kaarten gebruiken bij het vinden van de te handelen lokatie. Alle behandelwetten en methodes uit de klassieke acupunctuur zijn op de hand te kopieren. Hiernaast de binnenkant van de hand.

 A= longmeridaan  I= hartconstrictormeridiaan  E= hartmeridiaan  L= levermeridiaan  

D= miltmeridiaan   H= niermeridiaan

 

Hiernaast de projectie van de meridianen op de buitenkant van de hand. 

B= dikkedarmmeridiaan J=3verwarmermeridiaan

F= dunnedarmmeridiaan

C= maagmeridiaan

K= galblaasmeridiaan

G= blaasmeridiaan

 

meridiaankaart binnenzijde hand

meridiaankaart buitenzijde hand